Blog

Rolnictwo2

Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie powstał drugi spin-off, Hugo Green Solutions

W efekcie realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie powstał drugi w historii Uczelni spin-off. Jest to spółka Hugo Green Solutions sp. z o.o.

Powstanie spin-off’a było możliwe dzięki przeprowadzeniu pracy przedwdrożeniowej pt. „Wykonanie prototypu urządzenia „Growth Stimulator” do powschodowej biostymulacji roślin”, której kierownikiem była dr hab. inż. Agnieszka Klimek-Kopyraprof. UR.

„Growth Stimulator” to innowacyjna technologia powschodowego naświetlania roślin, wykorzystująca metodę skojarzoną (algorytm naświetlania roślin nastawnymi wiązkami światła). Dedykowana jest dla producentów rolnych, poszukujących agro-technologii dedykowanej roślinom w fazie młodocianej, wrażliwej na potencjalne abiotyczne i biotyczne czynniki stresowe, m.in. patogeny, deficyt wody.

„GrowthStimulator” jest dedykowany dla producentów rolnych mało- i dużo obszarowych, uprawiających rośliny uprawne, w tym warzywa i rośliny zielarskie. Elementem trudnym do naśladowania jest zaproponowany algorytm, który w sposób efektywny może stymulować rośliny do wzrostu, w sposób bezpieczny dla środowiska. Technologia rozwiązuje problem długości okresu wegetacji roślin, np. soi, która w przypadku uprawy odmian wysokoplennych, o wydłużonym okresie wegetacji, jest problematyczna z uwagi na późny termin zbioru, co rodzi problemy z dosuszaniem nasion.