O HUGO

Hugo Green Solutions powstało po to, aby dostarczać nowatorską technologię dla rolnictwa.

Żywność jest niezbędna dla każdego z nas. W dobie zmieniającego się klimatu, rosnącej liczby ludności niezbędne stają się działania pozwalające szybciej dostarczać żywność wyższej jakości w sposób przyjazny środowisku. Technologie Hugo adresują właśnie te problemy – cały nasz zespół z bogatym doświadczeniem biznesowym, naukowym i technicznym chce pomóc rolnictwu wejść w nowy etap.

Wiemy, że połączenie nauki i technologii dostarcza realną wartość rolnictwu i jest kluczem do dalszego rozwoju w zgodzie z naturą.

6

Osób w zespole

2

Innowacyjne technologie

Jerzy Próchnicki

Niezależny Ekspert Rolniczy
Baza wiedzy eksperckiej:

  • studia zootechniczne
  • 12 lat w zarządzaniu dużym gospodarstwem rolnym
  • doktorat z ochrony roślin i nawożenia
  • 27 lat w firmie Bayer, od przedstawiciela terenowego, przez Country Business Managera, Global Regulatory Manager w centrali, do dyrektora ds. rozwoju i rejestracji w Country Group
  • współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin oraz współzałożyciel i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Tomasz Czech

Dyrektor Centrum Transferu Technologii w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

  • Doktor w dziedzinie agronomii
  • 5 miesięcy stażu podoktorskiego na Uniwersytecie w Almerii (Hiszpania), w grupie badawczej „Analytical Chemistry of Contaminants” części Andaluzyjskiego Centrum Assessment and Monitoring of Global Change (CAESCG)
  • Agrifood Campus of International Excellence, ceiA3 (od lutego do lipca 2014)
  • 2-miesięczny staż na Uniwersytecie Stanforda (USA), w ramach programu TOP 500 Innovators
  • Program rozwoju zawodowego w zakresie Zarządzanie nauką i komercjalizacja.
  • Zainteresowania naukowe: rolnictwo zrównoważone, monitoring środowiska, rolnictwo precyzyjne, zanieczyszczenie gleb i jakość gleb.

Wojciech Przywała

CMO Hugo Green Solutions sp. z o.o.

  • Absolwent Ochrony Środowiska AGH
  • Dyplomowany ekspert w zakresie marketingu internetowego i zarządzania projektami (Social Media & Content Marketing, Project Management – PM Exam)
  • Broker Technologii w Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o.
  • Zajmuje się komercjalizacją wyników prac naukowo–badawczych powstałych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Współorganizator V edycji Forum Green Smart City (2019 rok)
  • Obecnie Project Coordinator & Social Media Specialist w zespole VI edycji Forum Green Smart City w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Michał Szczurek

Michał Szczurek

Absolwent kierunków MBA oraz Zarządzanie

  • Założyciel marki DroneRescue specjalizującej się wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących bezzałogowe statki latających w energetyce i rolnictwie precyzyjnym
  • Konstruktor, operator pojazdów i statków autonomicznych
  • Kwalifikowany pilot UAV i specjalista w zakresie fotogrametrii lotniczej z doświadczeniem w realizacji projektów B+R
  • Posiada wieloletnie doświadczeniem zawodowe w roli kierownika projektu, lidera zespołu, konsultanta.
  • Aktualnie analityk zajmujący się zarządzaniem i realizacją projektów jakościowych i oszczędnościowych w organizacjach, w tym analiza, mapowanie pi optymalizacja procesów oraz Audytor PARP
  • Pasjonat nowoczesnych technologii

Dr hab. inż. Agnieszka Klimek- Kopyra

Ekspert w zakresie biostymulacji roślin

  • Czynny pracownik naukowy w Katedrze Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • doktor habilitowany nauk rolniczych z zakresu agronomia
  • specjalność naukowa: produkcja roślinna,

Albert Lewandowski

Architekt rozwiązań IT i Project Manager