Rozwiązania dla rolnictwa Precyzyjnie. Wydajniej.

HUGO GREEN SOLUTIONS

NASZE ZESPOŁY

Technology

Tworzymy zautomatyzowane rozwiązania dla rolnictwa precyzyjnego

Lab

Przeprowadzamy analizy prób gleby wraz z obszernym opisem i zaleceniami

Konsulting

Doradzamy bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w rolnictwie

Akademia

Szkolimy i edukujemy z zakresu rolnictwa precyzyjnego

Budujemy przyszłość rolnictwa!

Innowacyjność

Technologia pomaga rozwiązywać problemy związane z uprawą roślin w niekorzystnych warunkach uprawy.

Technologia

HUGO pobudza rośliny do wzrostu, zwiększa ich odporności na patogeny i skraca też okres wegetacji odmian roślin późno dojrzewających, np. soi.

Realne korzyści

W warunkach doświadczalnych naświetlanie nasion lub siewek roślin soi skutkowało przyrostem plonu do 300%.

Kompleksowość

HUGO to robot rolniczy umożliwiającej punktowe stosowanie zabiegów agrotechnicznych z możliwością rozbudowy o nowe moduły funkcjonalności.

Nasza technologia skutecznie usprawnia pracę rolników i zapewnia lepsze plony.

Autonomiczny Robot Rolniczy Hugo

Autonomiczny Robot Rolniczy Hugo

Autonomiczny robot rolniczy służący do dokładnego monitorowania upraw, precyzyjnej aplikacji środków ochrony roślin i biostymulantów oraz precyzyjnego siewu.

Growth Stimulator - Naświetlanie nasion i roślin

Growth Stimulator - Naświetlanie nasion i roślin

Rozwiązanie Growth Stimulator służy naświetlaniu nasion przed ich siewem i roślin w fazach młodocianych, uprawianych w warunkach polowych. Pozwala to osiągać wyższe plony oraz zwiększać efektywność siewu.

Nasze Projekty

Rozwiązujemy problemy współczesnego rolnictwa z wykorzystaniem technologii oraz dokładnych badań naukowych.

PRASA

Piszą o nas