Rozwiązanie dla rolnictwa Ekologiczne. Wydajne.

HUGO GREEN SOLUTIONS

Budujemy przyszłość rolnictwa!

Innowacyjność

Technologia pomaga rozwiązywać problemy związane z uprawą roślin w niekorzystnych warunkach uprawy.

Technologia

HUGO pobudza rośliny do wzrostu, zwiększa ich odporności na patogeny i skraca też okres wegetacji odmian roślin późno dojrzewających, np. soi.

Realne korzyści

W warunkach doświadczalnych naświetlanie nasion lub siewek roślin soi skutkowało przyrostem plonu do 300%.

Kompleksowość

HUGO to robot rolniczy umożliwiającej punktowe stosowanie zabiegów agrotechnicznych z możliwością rozbudowy o nowe moduły funkcjonalności.

Wierzymy w to, że technologia może skutecznie usprawnić pracę rolników i zapewnić lepsze plony.

Robot Rolniczy Hugo

Robot Rolniczy Hugo

Platforma jezdna wielozadaniowa umożliwiająca punktowe stosowanie zabiegów agrotechnicznych związanych z precyzyjnym wykonywaniem oprysków i/lub dolistnym dokarmianiem roślin z możliwością rozbudowy o nowe moduły funkcjonalności.

Hugo - Growth Simulator

Hugo - Growth Simulator

Innowacyjna technologia powschodowego naświetlania roślin (w fazie
testów polowych) oraz przedsiewnego naświetlania nasion, która wykorzystuje metodę koherentną i jest dedykowana dla nasion roślin przed ich siewem
oraz roślin w fazach młodocianych, uprawianych w warunkach polowych.

Nasze Projekty

Adresujemy problemy rolnictwa i rozwiązujemy je z wykorzystaniem technologii oraz dokładnych badań naukowych.

PRASA

Piszą o nas